DELTA - We specialise in microelectronics, light, optics, EMC, acoustics, vibration, sensors and wireless technology
innovation-4-innovationsomr144x960px

Effektiv produktudvikling

DELTA's V-model

v_model_m_alt
Produktudviklingsmodellen

V modellen symboliserer den samlede indsats, som DELTA yder for vores kunder og samarbejdspartnere omkring produktudvikling. Det centrale i udviklingsmodellen er, at den lægger stor vægt på de tidlige aktiviteter i forbindelse med idé, kravspecifikation og design - og samtidig sikrer at det specificeres tidligt, hvordan de enkelte komponenter, delsystemer og produkter skal testes.

Spar tid og penge

Det forebygger udviklingsfejl, som kan være tidskrævende og dyre at korrigere senere i udviklingsforløbet.

Yderligere fordele

Man opnår desuden at indtænke de helt uundværlige konkurrencemæssige fordele m.h.t brugervenlighed, miljøforhold, levedygtighed, lovkrav, elektrisk sameksistens samt den altafgørende life cycle cost.

Kontakt DELTA allerede fra begyndelsen af et nyt udviklingsprojekt.

Type: PDF | Date: 07/02/2011

KONTAKT

DELTA

+45 72 19 40 00

Kom godt fra start
  • Indtænk de konkurrencemæssige fordele
  • Husk papirarbejdet
  • Få styr på arbejdsprocesserne
  • Sørg for effektive test
white
Copyright ©2010 - DELTA - Venlighedsvej 4 - 2970 Hørsholm - Denmark - Tel. +45 72 19 40 00