DELTA - We specialise in microelectronics, light, optics, EMC, acoustics, vibration, sensors and wireless technology
innovation-5-gts144x960px

GTS-virksomheders betydning

Rådgivning, videndeling og videnhjemtagning

Inno-5-gts-betydning

GTS-virksomhederne spiller en vigtig rolle internationalt, som har betydning for dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Via deltagelse i internationale forsknings- og udviklingsprojekter, rådgiver danske GTS-virksomheder både private og offentlige internationale virksomheder.

Dansk erhvervsliv får ad disse kanaler adgang til international viden. Dertil har GTS-virksomhederne en væsentlig opgave i at hjemtage viden fra hele verden til gavn for dansk erhvervsliv.

Kontakt

Thomas Bech Hansen

Forretningsudviklingsdirektør

+45 72 19 42 24

DELTA's vision

Danmark skal være det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling.

white
Copyright ©2010 - DELTA - Venlighedsvej 4 - 2970 Hørsholm - Denmark - Tel. +45 72 19 40 00