DELTA - We specialise in microelectronics, light, optics, EMC, acoustics, vibration, sensors and wireless technology
innovation-5-gts144x960px

Fakta om GTS

Hvad er en GTS-virksomhed? Også kaldet GTS-institut

GTS_wheel

GTS betyder Godkendt Teknologisk Service. GTS-institutterne er selvejende virksomheder eller organisationer med et almennyttigt formål – fri af politiske og økonomiske interesser.

GTS-institutterne har et meget højt fagligt niveau og tætte relationer til dansk erhvervsliv samt førende nationale og internationale forskningsmiljøer. GTS udvikler og tilbyder state-of-the-art teknologiske services.

For at blive statsligt godkendt som GTS, er det en betingelse, at virksomheden

  • Er almennyttig
  • Arbejder inden for et område af stor betydning for dansk erhvervsliv
  • Har et stabilt økonomisk og organisatorisk grundlag
  • Har et højt fagligt niveau

DELTA er et af Danmarks ni GTS-institutter. Samlet set kaldes de ni GTS-institutter for GTS-nettet. GTS-nettet har to overordnede opgaver: At skabe innovation og udvikling blandt de danske virksomheder samt udvikle og vedligeholde dansk teknologisk infrastruktur. Man kan sige, at GTS-nettet fungerer som matchmaker mellem erhvervsliv, forskning og den offentlige sektor.

GTS-institutterne har selvstændige profiler og adskiller sig fra hinanden i arbejds- og forskningsområder, størrelse og historie.

De ni GTS-institutter

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Teknologisk Institut
Dansk Fundamental Metrologi
DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik
DHI
FORCE Technology
Bioneer
AgroTech
Alexandra Instituttet 

Du kan læse mere om GTS-institutternes virke på gts-net.dk.

Kontakt

Thomas Bech Hansen

Forretningsudviklingsdirektør

+45 72 19 42 24

DELTA's vision

Danmark skal være det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling.

white
Copyright ©2010 - DELTA - Venlighedsvej 4 - 2970 Hørsholm - Denmark - Tel. +45 72 19 40 00