DELTA - We specialise in microelectronics, light, optics, EMC, acoustics, vibration, sensors and wireless technology
innovation-5-gts144x960px

DELTA's GTS rolle

Vi samarbejder bredt - nationalt og internationalt

Inno-5-deltas-gts-rolle

Som Godkendt Teknologisk Servicevirksomhed følger et samfundsmæssigt ansvar, som DELTA er yderst bevidst om at sætte de rigtige rammer omkring.

Vores tilgang til forskning, udvikling og innovation i GTS-regi er meget klar

Vi tager afsæt i danske erhvervsmæssige styrker og udfordringer, udnytter teknologiske trends og muligheder for derigennem at imødekomme den samfundsmæssige udvikling og behov.

Vi skaber bedre projekter frem for flere projekter.

Vi skaber bæredygtige projekter fremfor kvantitet.

DELTA samarbejder som GTS med dansk industri og erhvervsliv, de bedste danske og internationale universiteter - og kapaciteter - og har samtidig nogle af verdens dygtigste specialister ansat.

Igangværende projekter

Få overblik over DELTA's igangværende projekter her.

Kontakt

Thomas Bech Hansen

Forretningsudviklingsdirektør

+45 72 19 42 24

DELTA's vision

Danmark skal være det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling.

white
Copyright ©2010 - DELTA - Venlighedsvej 4 - 2970 Hørsholm - Denmark - Tel. +45 72 19 40 00