DELTA - We specialise in microelectronics, light, optics, EMC, acoustics, vibration, sensors and wireless technology
innovation-1-fokus-projekter144x960px

Teknologiudvikling

Fra idé til virkelighed - prøv produktet af i startfasen

Inno-1-teknologiudvikling

Dansk erhvervsliv har en udfordring i at udvikle nye informations- og kommunikationsteknologiske produkter og services – særligt områderne indenfor IT, tele og elektronik er i konstant udvikling. Behovet for en stærkere dansk IKT- forskning stiger også i takt med en bredere vifte af samfundsudfordringer.

Efterspørgslen stiger derfor efter idélaboratorier, som kan teste elektronik og IKT-produkter i den tidligst mulige fase og føre produktet sikkert fra idé til virkelighed via en tidlig proof-of-concept proces – en proces som også kan spille en vigtig rolle for idéens finansiering.

Teknologisk sparring er alfa og omega

Det er afgørende for virksomhederne at have adgang til teknologisk sparring, som kan sikre proof-of-concept på en omkostningslav måde. DELTA tilbyder denne sparring på specialistniveau - vi arbejder indgående med forskellige metoder til hurtig udvikling af IKT–prototyper, herunder elektronisk skitsering.   

DELTA deltager desuden som partner i flere projekter på området.    

Kontakt

Thomas Bech Hansen

Forretningsudviklingsdirektør

+45 72 19 42 24

DELTA's vision

Danmark skal være det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling.

white
Copyright ©2010 - DELTA - Venlighedsvej 4 - 2970 Hørsholm - Denmark - Tel. +45 72 19 40 00