DELTA - We specialise in microelectronics, light, optics, EMC, acoustics, vibration, sensors and wireless technology
innovation-1-fokus-projekter144x960px

Sundheds- og velfærdsteknologi

Vi skaber teknologi til gavn for dig

Inno-1-sundhed-agilt produktudviklingscenter

Fremtidens sundhedsvæsen skal fungere med færre ressourcer.

Vi arbejder derfor med innovative teknologiske løsninger for at afhjælpe den flaskehals, som manglende hænder i sundhedssektoren vil medføre i fremtiden.

Vi ser på muligheder og løsninger i form af gode ideer og effektiv produktudvikling. Vi skaber teknologi, der muliggør mobilitet og fleksibilitet for den enkelte, således alle ressourcer kan komme optimalt i spil. Vi tester og rådgiver indenfor medico teknologi, og vi udvikler intelligente hjælpemidler og teknologier til decentral og tidsbesparende behandling.  

DELTA deltager desuden i flere projekter og partnerskaber på området.      

Kontakt

Thomas Bech Hansen

Forretningsudviklingsdirektør

+45 72 19 42 24

DELTA's vision

Danmark skal være det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling.

white
Copyright ©2010 - DELTA - Venlighedsvej 4 - 2970 Hørsholm - Denmark - Tel. +45 72 19 40 00