DELTA - We specialise in microelectronics, light, optics, EMC, acoustics, vibration, sensors and wireless technology
original_thinking

Forretningsetik

DELTA’s omdømme er vores mest værdifulde aktiv, og omdømmet skabes på baggrund af vores handlinger.

Vores kunder og andre interessenter forventer, at vi opretholder en høj forretningsetik, at vi overholder vores forpligtelser, og at vi handler med fuld integritet.

Alle DELTA’s medarbejdere skal handle i overensstemmelse med vores forretningsetik, og alle DELTA’s ledere skal tage aktivt del i indførelsen af den etiske standard og sikre, at den bliver kommunikeret ud i organisationen, og at den bliver overholdt.

DELTA’s forretningsetik indebærer følgende:

Socialt ansvar

 • DELTA behandler alle ansatte og ansøgere til stillinger på samme måde, så alle har lige muligheder, uden hensyn til etnisk eller national oprindelse, hudfarve, køn, seksuel orientering, alder religion, politiske meninger, nationalitet, social oprindelse eller andre specielle personlige egenskaber, når disse ikke har betydning for deres evne til at bestride jobbet.
 • DELTA betragter ansvar for miljøet som et vigtigt element i vores produkter, ydelser og processer.
 • DELTA lægger vægt på at være en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og en høj grad af arbejdssikkerhed.

Forretningsmæssig adfærd

 • DELTA påtager sig kun opgaver indenfor sine kompetenceområder, således at der er grundlag for at arbejde professionelt og levere professionelle løsninger.
 • DELTA skal handle loyalt overfor sine samarbejdspartnere og kunder, og bestræbe sig på at undgå interessekonflikter.
 • DELTA vil ikke deltage i aktiviteter, der har til formål at skade andres omdømme eller forretning.

Integritet

 • DELTA handler indenfor rammerne af love og internationale konventioner.
 • Alle transaktioner skal bogføres i fuldt omfang og på fair vis i overensstemmelse med DELTA’s forretningsprincipper og andre relevante krav.
 • Hverken DELTA eller DELTA’s medarbejdere må tilbyde eller yde personer et utilbørligt økonomisk bidrag eller anden fordel i strid med lovgivningen og i strid med modtagerens juridiske forpligtelser, med det formål at skabe eller opretholde forretninger, eller opnå andre fordele for DELTA.
 • Ingen DELTA medarbejder må søge eller acceptere nogen form for betaling, personlig gave eller andet, hvis det med rimelighed kan antages at få indflydelse på forretningstransaktioner. Undtaget herfra er sådanne ydelser, der ligger indenfor almindeligt accepteret forretningsmæssig praksis.

Overholdelse og opfølgning

 • Alle medarbejdere og ledere er ansvarlige for at opretholde disse retningslinier.
 • DELTA forventer, at alle samarbejdspartnere og leverandører har en forretningspraksis, der er i tråd med disse retningslinier.

KONTAKT

DELTA

+45 72 19 40 00

DELTA's vision

Danmark skal være det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling.

 

aaa-soliditet2013
Copyright ©2010 - DELTA - Venlighedsvej 4 - 2970 Hørsholm - Denmark - Tel. +45 72 19 40 00