DELTA - We specialise in microelectronics, light, optics, EMC, acoustics, vibration, sensors and wireless technology
original_thinking

Værdier

DELTA's ansatte har stor teknisk know-how

Vi er kendte som Imødekommende Ildsjæle

Vi brænder for at sætte vores exceptionelle know-how til rådighed for vore kunder. Vi hjælper dem med at takle udfordringerne med at implementere avanceret teknologi samt finde nye og mere rentable løsninger.

Nogle af verdens bedste specialister arbejder på DELTA, og vi ønsker at videregive deres viden.

Vi udviser Troværdig Fleksibilitet

DELTA's medarbejdere ønsker størst mulig frihed og fleksibilitet, baseret på klare mål og rammer for arbejdet, samt gensidig respekt og forståelse for den faglige, økonomiske og menneskelige helhed i opgaver og virksomhed.

Vi løser opgaver med Målrettet Originalitet

DELTA's medarbejdere har overskud, fagligt niveau, personlighed og praktisk erfaring nok til at kunne tænke højst utraditionelt - der bor en Georg Gearløs i mange af os! Vi synes, det er udfordrende, sjovt og tilfredsstillende at løse tilsyneladende uløselige opgaver - ofte på en utraditionel måde, hvor vi finder en bedre, billigere, simplere eller mere robust og praktisk anvendelig løsning end den, der ligger lige for.

KONTAKT

DELTA

+45 72 19 40 00

DELTA's vision

Danmark skal være det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling.

 

aaa-soliditet2013
Copyright ©2010 - DELTA - Venlighedsvej 4 - 2970 Hørsholm - Denmark - Tel. +45 72 19 40 00