DELTA - We specialise in microelectronics, light, optics, EMC, acoustics, vibration, sensors and wireless technology
finance

Økonomi

Nøgletal og finansielle forhold

Nøgletal, DKK million

2012

2011

2010

2009 

2008 

Ordreindgang

286 316

303

283

269

Nettoomsætning

308 327

290

252

271

Produktionsomkostninger 235 233 192 170 190

Bruttoresultat

73 94

97

82

81

EBITDA

20 31

27

24

31

Resultat af primær drift

(5) 13

13

8

18

Resultat af finansielle poster

(2)

(1)

-2

0

-3

Resultat før skat

(4) 12

11

8

13

Resultat før DELTA New-Bizz underkoncern   0 14 14 12 13

Årets resultat efter minoritetsinteresser

(4) 11

11

8

13

 

 

 

 

Balancesum

207 202

185

176

178

Egenkapital

108 113

102

90

77

 

 

 

 

Pengestrøm fra drifts

25 35

23

19

36

Pengestrøm fra investering

(43) (35)

-18

-21

-18

Pengestrøm fra finansiering

(3) 6

-2

2

0

Pengestrøm i alt

(21) 6

3

0

18

Type: PDF | Date: 02/05/2013

Type: PDF | Date: 19/04/2012

Type: PDF | Date: 19/04/2011

KONTAKT

DELTA

+45 72 19 40 00

DELTA har top rating

 

aaa-soliditet2013
Duns # 305934390

  

Copyright ©2010 - DELTA - Venlighedsvej 4 - 2970 Hørsholm - Denmark - Tel. +45 72 19 40 00