DELTA - We specialise in microelectronics, light, optics, EMC, acoustics, vibration, sensors and wireless technology
plane_small

Milepæle i 1980'erne

Nye muligheder med lys

1982

Første reflektometer fra 1982 i en serie af reflektometre udviklet af Lysteknisk Laboratorium til brug ved måling af refleksionen fra vejstriber. Udviklingen skete i samarbejde med Superfos, og systemet gav Lysteknisk Laboratorium en betydelig konkurrencemæssig fordel i mange år baseret på løsningens tekniske kvalitet.

1982

DELTA overtager typegodkendelse af elektroniske vægte til det danske marked, fordi staten ned-lægger Justervæsenet.

1982

DELTA udvikler ved hjælp af psykoakustiske principper varslingslydene til Beredskabsstyrel-sens landsdækkende net af sirener, der skal advare danskerne i tilfælde af fare.

1983

DELTA løser sin første, store offshore-opgave: Test af et totalt alarmsystem til en boreplatform.

1984

I 1984 opsendte ESA og NASA et fælles rumteleskop - Hubble. Styringen af solpanelernes udfoldning blev foretaget af elektronik udviklet af DELTA, der arbejdede med rumfartsteknologi i ca. 30 år fra midten af 60'erne.

1985

DELTA etablerer et datalaboratorium for at hjælpe industrien på et nyt arbejdsfelt: Udvikling og kvalitet af software.

1987

For IBM etablerer DELTA en godkendelsesordning for datakabler. I dag bruges ordningen under navnet EC Verified af virksomheder globalt.

KONTAKT

DELTA

+45 72 19 40 00

Citat

Teknologiens stifindere er en langtidsholdbar succes

CEO Per Hartlev
white
Copyright ©2010 - DELTA - Venlighedsvej 4 - 2970 Hørsholm - Denmark - Tel. +45 72 19 40 00