DELTA - We specialise in microelectronics, light, optics, EMC, acoustics, vibration, sensors and wireless technology
plane_small

Milepæle i 1970'erne

ECMAT - første danske mikrocomputer

1973

DELTA bygger den første danske mikrocomputer, ECMAT, samme år, som Intel sender den før-ste mikroprocessor på markedet i Danmark. ECMAT gav DELTA viden, som blev brugt til at hjælpe mange andre virksomheder med at bruge mikrocomputere.

1974

DELTA begynder at arbejde med trafikstøj og påviser for første gang, at høj trafikstøj kan føre til søvnbesvær, psykiske problemer og større medicinforbrug hos støjplagede beboere.

1974

Et 2 kilobit magnetkernelager fra 1974 kan indeholde ca. 4 liniers standard-tekst. En 32 GB USB nøgle kan indeholde op til 32.000 normale bøger med tekst. Læse-/skrivetiden er blevet ca. 100-1000 gange hurtigere, og hukommelsen er meget billigere og meget mere pålidelig. I magnetkernelageret ­blev ledningsmønstret monteret med håndkraft. DELTA har arbejdet med test af integrerede kredse fra midten af halvfjerdserne og senere også med design af komponenter. De fire ASIC prototyper er fra sidst i 80'erne og udviklet af DELTA, og de 25 wafere med chips blev udviklet af DELTA først i 90'erne.

1976

Test til brug ved typegodkendelse af elektronik til maritim brug bliver et nyt arbejdsområde for DELTA, som etablerede et særligt testprogram, der giver adgang til hele 24 forskellige godken-delser med én testrapport.

1978

DELTA udvikler en ny metode og måleudstyr til at afdække, hvor godt vejbelysning virker. På den baggrund blev Danmark det første land, der højnede trafiksikkerheden ved at stille krav til kvaliteten af vejbelysningen på våde veje. DELTA´s metode vandt senere indpas i det meste af Europa, og de involverede medarbejdere fik en international pris.

KONTAKT

DELTA

+45 72 19 40 00

Citat

Teknologiens stifindere er en langtidsholdbar succes

CEO Per Hartlev
white
Copyright ©2010 - DELTA - Venlighedsvej 4 - 2970 Hørsholm - Denmark - Tel. +45 72 19 40 00