DELTA - We specialise in microelectronics, light, optics, EMC, acoustics, vibration, sensors and wireless technology
Medico

Få medicoteknisk udstyr og velfærdsteknologi hurtigt på markedet

Hvilken lovgivning og hvilke standarder gælder?

Producenter af medicoteknisk udstyr og velfærdsteknologi bliver ofte overraskede over den massive mængde af krav, som de bliver stillet overfor - der er mange discipliner, der skal beherskes, mange værktøjer som skal kendes og mange kompetencer, der skal være til stede for at opnå adgang til markedet samt retten til CE-mærke.

Når medicinsk udstyr indeholder elektronik og/eller software, kan det især være svært at gennemskue den regulatoriske lovgivning. DELTA kan hjælpe dig, så dit medicotekniske udstyr og/eller velfærdsteknologiske løsninger efterlever både de regulatoriske krav og markedets forventninger. Vores kernekompetencer ligger indenfor EMC, wireless, pålidelighed og robusthed, akustik, klimatiske forhold, lys og optik, software, ASICs og regulatoriske forhold gældende for disse teknologiområder samt omgivende processer.

Illustration-approval-management3

Vi kalder det Approval Management

At udvikle succesfulde produkter til det medicotekniske segment kræver en veldokumenteret, velbeskrevet og ikke mindst en gennemtænkt proces. Hvad enten markedet er helt nyt for dig, eller du er bekendt med produktion og markedsføring af medicoteknisk udstyr eller velfærdteknologiske løsninger, så kan DELTA hjælpe dig. DELTA kan bistå din produktudvikling i alle faser.

Hos DELTA har vi 70 års erfaring med test og rådgivning at gøre godt med. Baseret på best practice har vi skabt konceptet Approval Management, hvor DELTA hjælper dig med at tegne vejen frem mod en godkendelse af dit produkt og fungerer som strategisk partner i dit godkendelsesforløb.

DELTA´s ydelser

DELTA har også udviklet en række enkeltstående ydelser, hvorigennem vi kan bistå med udviklingen af dit medicotekniske udstyr. Disse ydelser kan indgå som en del af et Approval Management forløb eller kan benyttes enkeltvis efter behov. En række af disse ydelser kan du læse mere om ved at trykke på nedenstående links.

Test & Rådgivning support

Kontakt for mere information

+45 72 19 45 00

 

DELTA's nyhedsbreve
Copyright ©2010 - DELTA - Venlighedsvej 4 - 2970 Hørsholm - Denmark - Tel. +45 72 19 40 00