DELTA - We specialise in microelectronics, light, optics, EMC, acoustics, vibration, sensors and wireless technology
TC_Reliabillity_02_144x960px
Pålidelighed, klimatisk og mekanisk test og rådgivning
Vejen til robuste produkter

DELTA's akkrediterede test- og rådgivningscenter inden for pålidelighed tilbyder rådgivning om miljømæssige forhold samt pålidelighedstest inden for områderne temperatur, fugt, sol, støv, korrosion, vand, nedbør, overisning, fald, bump, chok og vibration.

Med en akkrediteret miljøtestrapport og et certifikat fra DELTA i hånden har du dokumentation for, at krav til pålidelighed er opfyldt. Det baner vejen for godkendelse af produktet i forhold til produktstandarder eller i forhold til produktets robusthedskrav.

Testemne efter en tur i DELTA's korrosions test
HACT - 5 års korrosion på blot én uge

På blot 1 uge kan HACT (Highly Accelerated Corrosion Testing) skabe korrosion, der svarer til, hvad der vil opstå efter mere end 10 års brug i et "normalt udendørs miljø" uden væsentlige forureningskilder eller 5 år i et maritimt miljø.

Test & Consultancy support

Kontakt for mere information

+45 72 19 45 00

DELTA's nyhedsbreve
marine-test
Copyright ©2010 - DELTA - Venlighedsvej 4 - 2970 Hørsholm - Denmark - Tel. +45 72 19 40 00