DELTA - We specialise in microelectronics, light, optics, EMC, acoustics, vibration, sensors and wireless technology
DELTA Acoustics

Akustik

Lyde og støj i vores omgivelser

Lyde er overalt og omkring os i vores dagligdag. Sommetider nyder man dem, men de bliver oftere og oftere generende, og man betragter dem ganske enkelt som støj - uønskede lyde.

I disse år foregår der intense undersøgelser af støjpåvirkningen af mennesker, f.eks. gener, risiko for høreskader, sygdomme forårsaget af støjpåvirkning, stress. Hvordan kan vi gøre verden mere stille og samtidig have fornemmelse af en pulserende by eller fredsfyldt natur osv.?

30 akustikere til tjeneste

DELTA har 30 akustikere, som hver især er i besiddelse af unikke akustiske færdigheder og baggrunde. Vi arbejder med alle mulige aspekter inden for det akustiske område, og vi har adgang til den nyeste teknologi og viden. På vores tre steder har vi adgang til de mest avancerede testfaciliteter.

Akkrediteringer

DELTA har akkreditering til de fleste relevante akustiske standarder, som omfatter rum- og bygningsakustik, udendørs støj, test af høreapparater osv.

Nord2000-forskning

DELTA deltager konstant i relevante forskningsprojekter til fordel for vores kunder og samfundet. DELTA har bidraget til udviklingen af den nuværende nordiske lydudbredelsesmodel for trafikstøj, der kaldes Nord2000. Vi vil fortsat undersøge metodens anvendelighed inden for andre områder. Se mere under Forskningsprojekter.

Video

Vi har udviklet den helt rigtige lyd til elbiler, der ved lave hastigheder kører næsten lydløst og dermed kan være til fare for fodgængere og cyklister. (se video)

DELTA akustik

+45 72 19 44 00

DELTA reception/omstilling

+45 72 19 40 00

Støjbarometer
LF-støj

 

Copyright ©2010 - DELTA - Venlighedsvej 4 - 2970 Hørsholm - Denmark - Tel. +45 72 19 40 00