DELTA - We specialise in microelectronics, light, optics, EMC, acoustics, vibration, sensors and wireless technology
Sensor systems

Biotech-sensorløsninger – tilpasset eller ready to go

Foretag målinger og analyse nemt, billigt og uden risiko for kontaminering

Hos DELTA har vi udviklet en række optiske sensorsystemer og komponenter, som vi kan tilbyde og tilpasse efter dit konkrete behov og miljø. 

Med teknologi, der baserer sig på et optisk sensor-princip, kan det lade sig gøre at måle og analysere en mængde parametre, såsom ilt, pH, protein, dyrefedt uden at interferere med prøveemnet og dermed uden risiko for kontaminering.

Teknologien og koncepterne kan nemt og billigt implementeres i måle-, analyse- og kontroludstyr i R&D laboratorier, pilotanlæg, produktionslinjer og i marken. 

Eksempler på brug er:

  • Engangslaboratorieudstyr
  • Reader-systemer og point-of-care test- og diagnoseudstyr.
  • Procesudvikling og online-kontrol af fermenteringsprocesser 
  • Kvalificering af kød under bearbejdning
  • Miljøovervågning fx af vandkvalitet
  • Kontrol af madindpakning 

Hvilken løsning opfylder dine behov?

Sensorsystemer kontakt

Hans Ole Nielsen

Udviklingschef LO

+45 72 19 47 08

 

white
Copyright ©2010 - DELTA - Venlighedsvej 4 - 2970 Hørsholm - Denmark - Tel. +45 72 19 40 00