DELTA - We specialise in microelectronics, light, optics, EMC, acoustics, vibration, sensors and wireless technology
Training

Testteknikker – Blackbox

  • Ved I, hvordan man finder de mest effektive testcases?
  • Kan I forklare jeres kunder, hvorfor I netop tester, som I gør?
  • Har I overblik over, hvor meget af jeres produkt, I egentlig får testet?

Testcase-designteknikker er vigtige redskaber til udarbejdelse af den helt rigtige test, og de giver støtte til en systematisk tilgang til testarbejdet. 

Lær om testteknikker

Blackbox-teknikker tager udgangspunkt i en beskrivelse af produktet, f.eks. kravspecifikation eller brugermanual, og de kan bruges af alle.

Teknikkerne er et udtryk for mange testeres erfaring med, hvor fejlene som regel er at finde, og brug af teknikkerne er derfor med til at sætte effektiviteten af testen i vejret. Samtidig har de fleste teknikker et mål for, hvor meget af produktet der bliver berørt af testen, og det højner tilliden.

Kurset omfatter bl.a.:

  • udarbejdelse af testcases og test-procedurer
  • ækvivalenspartitionering og grænseværdianalyse
  • klassifikationstræmetoden
  • tilstandsovergangstest
  • beslutningstabeller

Kurset er for

alle, der er ansvarlige for design af enhver type af test. Både erfarne testere og nye testere kan deltage og få noget med hjem. Testansvarlige kan også have gavn af at kende til testdesignernes værktøjskasse, så de kan bruge den viden, når teststrategien skal lægges. 

Sted og pris

Et målrettet minikursus varer en dag og afholdes hos DELTA i Hørsholm.
Det koster kr. 3.750,- ekskl. moms pr. person. Prisen dækker også kursusmaterialer og forplejning.

Tilmelding og datoer

Se datoer og tilmelding online. Timeldingen er gældende, når DELTA har kvitteret for modtagelsen af den.

Afmelding

Afmelding kan ske skriftligt eller via e-mail uden omkostning til og med 10 dage før kursets afholdelse. Ved senere afbud må hele kursusafgiften betales. Virksomheden er naturligvis altid velkommen til at sende en anden deltager.

Kontakt

Carsten N. Jørgensen

Specialist

+45 72 19 42 02

 

white
Copyright ©2010 - DELTA - Venlighedsvej 4 - 2970 Hørsholm - Denmark - Tel. +45 72 19 40 00