DELTA - We specialise in microelectronics, light, optics, EMC, acoustics, vibration, sensors and wireless technology
Training

Risikobaseret ledelse

Guldklump

  • Har I oplevet, at noget ikke er gået helt som planlagt?
  • Er der sket ting i jeres projekter, som I var helt uforberedte på, og derfor havde svært ved at håndtere?
  • Har I haft svært ved at vælge, når det blev klart, at I ikke kunne nå det hele?

Livet er fyldt med risici. Går der ikke det ene galt, går der nok noget andet galt; siger en gammel talemåde.

Når en risiko bliver til virkelighed, er resultatet skuffede forventninger, eller det der er værre; og i softwareprojekter er der mange, der kan blive berørt, f.eks. virksomhedens ledelse, projektets ledelse og deltagere, kunden og brugerne.

Lær om risikobaseret ledelse
Man kan ikke blive ekspert i risikobaseret ledelse på en dag; men man kan sagtens få en god forståelse for, hvad det vil sige at lede i forhold til aktuelle risici - og ikke lade sig lede af dem.

Kurset omfatter bl.a.

  • risikotyperne proces-, projekt- og produktrisici
  • risikoidentifikation - hvad kan gå galt?
  • risikoanalyse - hvor slemt er det, og hvad er værst?
  • risikoreduktion - hvad gør vi og hvornår?

Kurset er for
alle, der har ansvar for at lede projekter eller delprojekter. Kurset er også meget velegnet for testledere, der kan lære at udnytte begrænset testtid der, hvor det har størst betydning.

Sted og pris
Et målrettet minikursus varer en dag og afholdes hos DELTA i Hørsholm.
Det koster kr. 3.750,- ekskl. moms pr. person. Prisen dækker også kursusmaterialer og forplejning.

Kontakt

Carsten N. Jørgensen

Specialist

+45 72 19 42 02

Risiko

En risiko er et problem, der ikke er opstået endnu, og muligvis heller ikke vil gøre det.

Frit efter ISTQB
white
Copyright ©2010 - DELTA - Venlighedsvej 4 - 2970 Hørsholm - Denmark - Tel. +45 72 19 40 00