DELTA - We specialise in microelectronics, light, optics, EMC, acoustics, vibration, sensors and wireless technology
Training

ISTQB Advanced Level Certificering

Softwaretestleder - en vigtig profession!

 • Klar til at få anerkendelse for dine færdigheder som testleder?
 • Klar til at blive endnu bedre?
 • Klar til at blive certificeret?

Så står DELTA Axiom klar med et 6 dages kursus, der ikke alene forbereder dig til at tage ISTQB Advanced Level Certification eksamen for testledere, men faktisk gør dig bedre rustet til at tage ansvar for et testprojekt. Kurset afholdes i 2 eller 3 moduler over et par uger.

Kurset omfatter 
9 emner, der er af afgørende betydning for den gode testleder: 

 • Introduktion
 • Grundlæggende testaspekter
 • Testprocesser
 • Teststyring
 • Reviews
 • Hændelseshåndtering
 • Standarder og Testprocesforbedring
 • Testværktøjer og automatisering
 • Mennesker og grupper

Effektiv softwaretest kræver en vidende og professionel testleder, der både kan stå for planlægningen af testforløbet, opfølgning undervejs og påvirkning af den omkringliggende organisation.

Kurset går i dybden med testlederopgaver som risikovurdering, opgavenedbrydning, estimering, metrikker og rapportering, ikke mindst gennem talrige øvelser. Den menneskelige side af lederskab bliver også behandlet.

Den fulde pensumbeskrivelse kan downloades her.

Kurset er for alle testansvarlige på alle niveauer og alle nøglemedarbejdere, der deltager i planlægning og ledelse af testprojekter. Desuden kan projektledere og afdelingsledere få udbytte af forøget viden om test.

Sprog og materiale er på dansk, og eksamen er på dansk. De præsenterede slides udleveres på papir ved kursets start, og øvelser og løsninger udleveres efterhånden, som de bruges i kurset. Herudover udleveres en lærebog skrevet specielt til dette kursus; den er på engelsk.

Eksamen
Det er frivilligt om man vil gå til eksamen efter kurset.

Eksamen er på dansk. Den foregår som multiple choice med udgangspunkt i en række case stories. Man skal blandt andet kunne udarbejde en testplan, følge op på forløbet af et testprojekt og rapportere til forskellige typer interessenter.

For at kunne gå til eksamen skal man enten have ISTQB's eller ISEB's foundation certifikat i softwaretest og mindst 18 måneders praktisk erfaring med test. Der må påregnes en vis forberedelsestid før eksamen.

Eksamen afholdes som hovedregel mandagen efter endt kursus.

Priser
Hele kurset koster kr. 24.400,- ekskl. moms. pr. deltager.
Hertil kommer evt. eksamensafgift på 2.400,- + administrationsgebyr på kr. 500,- ekskl. moms. Eksamen afholdes af DanskIT.

Kurset kan også afholdes som firmakursus til en meget fordelagtig pris.

Tilmelding og datoer

Se datoer og tilmelding online. Timeldingen er gældende, når DELTA har kvitteret for modtagelsen af den.

Afmelding

Afmelding kan ske skriftligt eller via e-mail uden omkostning til og med 10 dage før kursets afholdelse. Ved senere afbud må hele kursusafgiften betales. Virksomheden er naturligvis altid velkommen til at sende en anden deltager.

Kontakt

Carsten N. Jørgensen

Specialist

+45 72 19 42 02

Kursustilmelding

  

Copyright ©2010 - DELTA - Venlighedsvej 4 - 2970 Hørsholm - Denmark - Tel. +45 72 19 40 00